Akty prawne dotyczące archeologii

Akty prawne dotyczące archeologii

Prezentujemy zasadnicze akty prawne dotyczące sposobu wykonywania prac przy zabytku:

Rozporządzenie z 15 marca 2015 roku

Rozporządzenie z 27 lipca 2011 roku

Ustawa z 23 lipca 2003 roku