LIDAR – luneta do poszukiwania stanowisk archeologicznych

LIDAR – luneta do poszukiwania stanowisk archeologicznych

Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego tzw. LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) – bezinwazyjnej metody badawczej umożliwia m.in. weryfikację dotychczas rozpoznanych stanowisk archeologicznych i obiektów związanych z działalnością człowieka w przeszłości oraz wykrycie tych nieznanych. Skanowanie laserowe w przypadku lasu przeniknie przez drzewostan i zarejestruje poziom gruntu. Zdjęcia lidarowe o niższej rozdzielczości ( 1 px = 1 m2) przeglądniemy przed domowym komputerem i tabletem. Darmowy dostęp do zdjęć LIDAR nie obejmuje zdjęć o większej dokładności (tzw. kolorowy lidar), których profesjonalną interpretację obsługuje dodatkowy program.

Geoportal prezentuje efekty programu ISOK. Udostępnione są wizualizacje Numerycznego Modelu Terenu (NMT), który powstał w wyniku lotniczego skanowania laserowego. Wizualizacje te dostępne są w postaci cieniowanego reliefu (hillshade)

Wskazówki dostępu:

1) Wchodzimy na geoportal, zakładka MAPY

2) Włączamy widok FULL

3) Klikamy przycisk WMS

5) W nowym MENU zaznaczamy guzik WMTS

6) Wybieramy opcję Usługi Krajowe WMTS

7) Wybieramy opcję ISOK CIENIOWANIE.

8) Wybieramy parametry nowej warstwy. Ustawienia fabryczne można zostawić, można je zmienić później (następny krok), ale warto zmniejszyć przezroczystość (transparency) do 0% lub 20%. Klikamy “ADD”

9) Zarządzanie warstwami odbywa się za pomocą przycisku MAP CONTENTS. Możemy dowolnie włączać i wyłączać dostępne warstwy – najważniejsze ISOK CIENIOWANIE, SCANS OF TOPOGRAPHIC MAPS i ORTHOPHOTMAP. Klikając prawym przyciskiem w warstwę otwieramy opcję jej edytowania.