Kierownik pracowni – dr hab.Bogdan Bobowski, prof.UZ jest autorem 38 pozycji bibliograficznych (monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach branżowych,publikacji konferencyjnych w wydawnictwach książkowych oraz referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych). Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zapleczem osadniczym miast (Gdańsk, Wrocław, Trzebnica), kulturą materialną Średniowiecza i Nowożytności, archeologią nowożytną Sudetów i zastosowaniami nowych technologii w archeologii.

Pełna lista publikacji