LIDAR – luneta do poszukiwania stanowisk archeologicznych

LIDAR – luneta do poszukiwania stanowisk archeologicznych

Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego tzw. LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) – bezinwazyjnej metody badawczej umożliwia m.in. weryfikację dotychczas rozpoznanych stanowisk archeologicznych i obiektów związanych z działalnością człowieka w przeszłości oraz wykrycie tych nieznanych. Skanowanie laserowe w przypadku lasu przeniknie przez drzewostan i zarejestruje poziom gruntu. Zdjęcia lidarowe o niższej rozdzielczości ( 1 px = 1 m2) przeglądniemy przed domowym komputerem i tabletem. Darmowy dostęp do zdjęć LIDAR nie obejmuje zdjęć o większej dokładności (tzw. kolorowy lidar), których profesjonalną interpretację obsługuje dodatkowy program.

Geoportal prezentuje efekty programu ISOK. Udostępnione są wizualizacje Numerycznego Modelu Terenu (NMT), który powstał w wyniku lotniczego skanowania laserowego. Wizualizacje te dostępne są w postaci cieniowanego reliefu (hillshade)

Wskazówki dostępu:

1) Wchodzimy na geoportal, zakładka MAPY

2) Włączamy widok FULL

3) Klikamy przycisk WMS

5) W nowym MENU zaznaczamy guzik WMTS

6) Wybieramy opcję Usługi Krajowe WMTS

7) Wybieramy opcję ISOK CIENIOWANIE.

8) Wybieramy parametry nowej warstwy. Ustawienia fabryczne można zostawić, można je zmienić później (następny krok), ale warto zmniejszyć przezroczystość (transparency) do 0% lub 20%. Klikamy “ADD”

9) Zarządzanie warstwami odbywa się za pomocą przycisku MAP CONTENTS. Możemy dowolnie włączać i wyłączać dostępne warstwy – najważniejsze ISOK CIENIOWANIE, SCANS OF TOPOGRAPHIC MAPS i ORTHOPHOTMAP. Klikając prawym przyciskiem w warstwę otwieramy opcję jej edytowania.

Zmiana w wydawaniu pozwoleń na prace przy zabytku wpisanym do rejestru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, obowiązuje nowy wzór wniosku na badania archeologiczne (wzór jest do pobrania również na stronie BIP WKZ).

Ważną zmianę stanowi obowiązująca forma pełnomocnictwa jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik. Z pełnomocnictwa musi wprost wynikać, że pełnomocnik  jest  uprawniony do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, jakie są niezbędne do złożenia wniosku  o wydanie pozwolenia. Prostsze jest podpisanie wniosku przez inwestora (osobę posiadającą tytuł prawny do występowania z wnioskiem – tytuł prawny bezwzględnie musi stanowić załącznik do wniosku).

Zapewniamy kompleksową pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności w urzędzie konserwatorskim, w tym uzyskanie niezbędnych do wniosku załączników.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH