Nowoczesny model dokumentacji stanowisk archeologicznych

Podstawą działania firmy ANTIQUA jest zasada ciągłego rozwoju technik wykopaliskowych i rejestracyjnych zdobyczy technologii cyfrowych.

Precyzyjne pomiary geodezyjne połączone z cyfrową dokumentacją fotogrametryczną dają spektakularny obraz wyników prac. W procesie wykonywania dokumentacji bazujemy na pomiarach geodezyjnych (Tachimetr oraz odbiornik GNSS).

Opracowaliśmy autorskie aplikacje dokumentacyjne w systemie IOS na potrzeby rejestracji danych opisowych i fotograficznych. Dane zapisane w postaci baz danych stają się uniwersalnym materiałem dla dalszych analiz naukowych.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii materiał końcowy charakteryzuje się wysoką precyzją.